De juiste vinden met de ToothScout

De app is een hulpmiddel voor tandartsen, tandtechnici en tandprothetici, die het kiezen van elementvormen vergemakkelijkt. Al naargelang het type kunnen op die manier de juiste, esthetische, natuurlijk overkomende prothese-elementen worden gekozen.

In de AppStore downloaden en uitproberen >

Toothscout