Voorwaarden voor deelname aan en informatie

KunstZahnWerk-competitie van CANDULOR

Recht op deelname

Voor deelname aan de KunstZahnWerk-competitie van CANDULOR komen afhankelijk van de uitnodiging tot inschrijving in aanmerking: gediplomeerde tandtechnici en prothetici of leerlingen.

 

Inschrijving/aanmelding

Deelname aan de competitie is kosteloos en mogelijk door middel van het indienen van het (online) inschrijfformulier.

CANDULOR stelt de deelnemers afhankelijk van de taakomschrijving gedetailleerde informatie over de patiëntcasus, gipsmodellen, prothese-elementen en het implantaatonderdeel voor de vervaardiging van het competitieproject kosteloos ter beschikking.

 

Gegevens in het aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier dient correct en naar waarheid te worden ingevuld. De deelnemers aan de competitie zijn in dit verband verplicht tot de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Indienen van het competitiewerkstuk

Deelnemers hebben tot de sluitingsdatum voor inzendingen (het moment van binnenkomst van het werkstuk bij CANDULOR telt), de bij toezending van de materialen aan de deelnemer zal worden meegedeeld, tijd om het competitiewerkstuk te voltooien.

De sluitingsdatum voor inzendingen dient verplicht te worden aangehouden, later ingezonden competitiewerkstukken kunnen niet meer in overweging worden genomen.

 

Intrekking van deelname

De deelnemer kan zijn deelname aan de KunstZahnWerk-competitie te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen opzeggen. Hij dient CANDULOR onmiddellijk op de hoogte te stellen van de opzegging van deelname.

De kosteloos ter beschikking gestelde materialen dienen aan CANDULOR te worden geretourneerd.

 

Beoordelingscriteria

De ingezonden KunstZahnWerk-werkstukken worden op basis van de criteria op het beoordelingsformulier beoordeeld.

 

Nominatie

Alle ingediende competitiewerkstukken worden door een nationale, resp. internationale vakjury bekeken en beoordeeld. De winnaars van de respectievelijke categorieën worden tijdens een uitreiking van CANDULOR bekend gemaakt en onderscheiden.

 

Begeleidende PR-activiteiten

Deelnemers stemmen ermee in dat het ingezonden werkstuk door CANDULOR mag worden tentoongesteld, gefotografeerd en gebruikt voor promotionele doeleinden voor CANDULOR. 

Bovendien gaat de deelnemer ermee akkoord dat CANDULOR foto’s die tijdens de uitreiking worden gemaakt, evenals foto’s (bijv. portretfoto’s) en documentatie die door de deelnemer zijn verstrekt, publiceert in de vakpers, op de website van CANDULOR en via socialemediakanalen.

Het is deelnemers niet toegestaan om hun werkstukken voorafgaand aan de uitreiking te publiceren. De datum van de uitreiking zal bekend gemaakt worden aan de deelnemers uiterlijk na de beoordeling.

 

Gegevensbescherming

Door deel te nemen aan de KunstZahnWerk-competitie gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens tot nader bericht door CANDULOR AG en Candulor Dental GmbH worden verwerkt voor het afwikkelen van de competitie en ten behoeve van verdere ondersteuning en informatie over CANDULOR-materialen en dat hij, als deelnemer of winnaar van CANDULOR, met naam (voor- en achternaam, plaats/land) genoemd wordt in de media die door CANDULOR AG worden gebruikt voor berichtgeving over de competitie. Het staat de deelnemer te allen tijde vrij zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens op dataprotection@candulor.ch in te trekken. Een terugtrekking voordat de competitie plaatsvindt wordt beschouwd als een terugtrekking uit de competitie. In geval van herroeping worden persoonsgegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze op te slaan.

 

Juridische procedure, aansprakelijkheid en toepasselijk recht

Met betrekking tot de uitslag zijn rechtsmiddelen uitgesloten.

CANDULOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die tijdens transport ontstaat. De eigenaar van het beschadigde project wordt hiervan echter onmiddellijk door CANDULOR op de hoogte gebracht.

Na afloop van de competitie zal CANDULOR de ingezonden projecten aan de deelnemers terugzenden.

Op de uitvoering en afwikkeling van de competitie is uitsluitend het Zwitserse recht van toepassing.