Alameter

De Alameter is een hulpmiddel voor het bepalen van de juiste set anteriorelementen bij de tandenreeksen PhysioSet® TCR, PhysioSet® CT en PhysioStar ® NFC+.

Uit jarenlange ervaring is gebleken dat de neusvleugelbreedte informatie verschaft over de oorspronkelijke positie van de hoektanden en zodoende de keuze van de geschikte tandvoorziening bij tandeloze patiënten gemakkelijker maakt. De Alameter meet de breedte van de neus en berekent op basis hiervan de meest geschikte set prothese-elementen. 

Alameter

Hulpmiddelen die enthousiast maken

  • Eenvoudig in het gebruik
  • Snel kiezen van de set anteriorelementen
  • Te gebruiken voor de tandenreeksen PhysioStar® NFC+, PhysioSet® TCR en PhysioSet® CT

Create the best