Statik Pointer

De Statik Pointer dient ter controle van de autonome multilocale statica van een afzonderlijk lateraal prothese-element in de boven- en onderkaak. Dit verhoogt de positie- en kauwstabiliteit van volledige protheses, in het bijzonder in de onderkaak.

Het is een eenvoudig toe te passen instrument waarmee kan worden gewaarborgd dat laterale prothese-elementen zich boven het midden van de kaakkam bevinden. Daarnaast wordt de huidige methode van modelanalyse vereenvoudigd en worden mogelijke systematische fouten tot een minimum beperkt.

Statik Pointer

Toepassing die enthousiast maakt

  • Geschikt voor alle bestaande opstelsystemen
  • Mogelijkheid tot het controleren van de autonome kauwstabiliteit van afzonderlijke prothese-elementen
  • Ideale aanvulling op het Condyloform® II-concept en de opsteltechniek van Gerber
  • Vergemakkelijkt de modelanalyse (minder arbeidsstappen)
  • Ongecompliceerde en ondersteunende didactiek
  • Millimeterschaal op de basisplaat

Create the best